പപ്പടംതോരന്‍..
By : Indulekha S Nair


നല്ലസ്വാദാണ്.....ഇത് മാത്രം മതി ചോറ് കഴിക്കാന്‍

പാനില്‍വെളിച്ചെണ്ണഒഴിച്ച്അതിലേയ്ക്ക്ചെറിയഉള്ളി ഇട്ടു കടുക് വറുക്കുക.....ഒരുപിടിതേങ്ങചിരവിയത്കൂടിചേര്‍ത്തുചുമക്കെ വറുക്കുക.....അതിലേയ്ക്ക്കുറച്ചുമുളക്പൊടി മഞ്ഞപൊടി ഇടുക ഉപ്പുംഇടുക...........അതിലേയ്ക്ക് വറുത്തു വ ച്ചിരിക്കുന്നപപ്പടം പൊടിച്ചുചേര്‍ത്തു ഇളക്കിഎടുക്കുക

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post