സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ്
By : Keerthi Nair
Dearies.. ഇന്ന് ഒരു സൂപ്പ് കുടിച്ചാലോ...എല്ലാരും ഇഷ്ടപെടുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ്.....

ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക...അതിലേക്ക് frozen സ്വീറ്റ് കോൺ ഒരു കപ്പ് ചേർക്കുക....തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറു വെള്ളത്തിൽ തിക്ക് ആയി കലക്കി ഒഴിക്കുക....ബോൺലൈസ് ചിക്കൻ പീസെസ് വേവിച്ചു പിച്ചി കീറി ഇടുക...2 മുട്ട വെള്ള ബീറ്റ് ചെയ്യ്തത് പതിയെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കുക....ഉപ്പും കുരുമുളക്ഉം ചേർത്ത് അങ്ങട് സേവിക്യ..

1 Comments

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post