കൂന്തൾ റോസ്റ്റ്......
By : Athiria Srineesh
കൂന്തൾ - 1 kg
മഞ്ഞൾ പൊടി - ഒരു നുളള്
മുളക് പൊടി - 1.1/2 spoon
മല്ലി പൊടി - 1.1/2 spoon
സബോള - 2 വലുത്
തക്കാളി - 4 ചെറുത്
പച്ചമുളക് - 4 എണ്ണം
വെളുളളി -8 അല്ലി
ഖരംമസാല - 1spoon
ഇഞ്ജി - 1 കഷ്ണം
chicken masala - 1spoon
അയ്യോ.....ഉപ്പ് -ആവിശൃത്തിന്

**********************************
ആദൃം കൂന്തൾ കഴുകീട്ട് round il cut ചെയുക,പിന്നെ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ 1 വിസിൽ അടിക്കുക,പിന്നെ pan il സബോള,തക്കാളി ,ഇഞ്ജി ,പച്ചമുളക്,വെളളുളി വഴറ്റുക,അതിൽ എല്ലാ മസാലകളും ഇടുക,പിന്നെ വേവിച്ച കൂന്തൾ ഇടുക,പിന്നെ നാളിേകര കൊത്ത് ഇട്ട്,ഇളക്കി മൂടിവെക്കുക,2 minit കഴിഞ്ഞ് serve ചെയ്യുക....

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post