ഉണക്ക ചെമ്മീന്‍പൊടിച്ചത്
By : Indulekha S Nair
ഉരുളന്‍കിഴങ്ങും(3) സവാളയും(2) മുരിങ്ങാകായും(2) .... രണ്ടുപച്ചമുളകും.....മുളകുപൊടിയും 2 സ്പൂണ്‍മല്ലിപൊടി1 സ്പൂണ്‍മഞ്ഞള്‍പൊടിയുംഉപ്പും ചേര്‍ത്തുവേവിക്കുക.........
തേങ്ങ ഒരുമുറി ഉള്ളിചേര്‍ത്തുഅരക്കുക.......
ഉണക്കചെമ്മീന്‍ നന്നായിചൂടാക്കിയിട്ടു (ഏകദേശംഒരു25 എണ്ണം)ഒന്ന്പൊടിച്ചെടുക്കുക.........
വെന്ത കഷ്ണത്തിലേയ്ക്ക്അരപ്പ്ചേര്‍ത്ത്പൊടിച്ചചെമ്മീനും ഇട്ട്ഇളക്കുക...കുറച്ചുവാളന്‍പുളിപിഴിഞ്ഞ്ഒഴിക്കുക.....
നന്നായി കുറുകികഴിഞ്ഞു കടുക് വറുക്കുക....ഇത്ര സ്വാദ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post