പച്ച മാങ്ങ ജൂസ്
By : Vidhya S Nair
പച്ചമാങ്ങ 
തൊലി കളഞ്ഞ് ഒരു പകുതി
ഇഞ്ചി ഒരു കഷണം
പച്ചമുളക് ഒന്ന്
ഉപ്പ്

ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് അടിച്ചു
അരിച്ചു എടുക്കുക.

ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ മധുരം വേണ്ടവര്‍ക്ക് മാങ്ങയുംപഞ്ചസാരയുംഒരു നുള്ള് ഉപ്പും വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചു അരിച്ചു എടുക്കുക. ‍

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post