ആരോ റൂട്ട് റോൾ
By : Sanitha Sebastian
ആരോ റൂട്ട് ബിസ്കറ്റ് - 1 പാക്കറ്റ്
കൊക്കോ പൊടി - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മൈഡ് -2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
ആരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ചു ഭാഗം എടുത്ത് അതിൽ കൊക്കോ പൊടി ചേർക്കുക. മിൽക്ക് മൈഡ് ചേർത്ത് നന്നായി കുഴക്കുക .ബാക്കി ആരോ റൂട്ട് പൊടിയിൽ മിൽക്ക് മൈഡ്ചേർത്ത് അതും നന്നായി കുഴയ്ക്കുക, ഇപ്പോൾ രണ്ടു നിറത്തിലുള്ള ആരോ റൂട്ട് മിക്സ് റെഡി ആണ് .ഇനി കൊക്കോ പൊടി ചേർത്ത ആരോ റൂട്ട് മിക്സ് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വച്ച് നന്നായി പരത്തുക. അതിനു മുകളിൽ അരോ റൂട്ട് മിക്സ് (കൊക്കോ ചേർക്കാത്ത) വച്ച് അതും പരത്തുക. പതുക്കെ രണ്ടും ചേർത്ത് ചുരുട്ടുക. കുറച്ചു സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക. തണുത്ത ശേഷം മുറിക്കുക. രുചികരമായ ആരോ റൂട്ട് റോൾ 'തയ്യാറായി.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post