തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ചൂട് ചോറും കാച്ചിയ മോരും ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്..
By : Sherin Reji
ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് 5,6 കൊച്ചുള്ളിയും 10 വറ്റ്ൽമുളകും ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്തു..
തേങ്ങാ ചുരണ്ടിയതും ഉപ്പും ക്റിവേപ്പിലയും കൊച്ചുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്തു വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം... 

ഇനി അരച്ച ചമ്മന്തി കൊച്ചുള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും വഴറ്റിയ അതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒന്നൂടെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം.. 

പിന്നേ മ്മള് പത്തനംതിട്ടകർക്ക് ചമ്മന്തി അല്ല സമ്മന്തി ആണ്

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post