ഇൻസ്റ്റന്റ് അരി ഉണ്ട
By : Indulekha S Nair
(രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കില്ല)

കുത്തരി ...2 കപ്പ് 
ശർക്കര .....1/2 കിലോ 
തേങ്ങാ ഒന്ന്
രണ്ടു കപ്പ് അരി(കുത്തരി ) നന്നായി വറുക്കുക ....അത്
മിക്സിയിൽ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിലേയ്ക്ക്
തേങ്ങാ ചിരവിയത് ചേർക്കുക പിന്നെ ചീകി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക ......ഏകദേശം ഉരുട്ടി എടുക്കുവാൻ പരുവമാകുമ്പോൾ ഓരോന്നായി ഉരുട്ടി ഉണ്ട ആക്കുക .....വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട .....സൂപ്പർ സ്വാദ് .......ഉണ്ട ആക്കാതെയും കഴിക്കാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post