അയല മീൻ കുടംപുളി ഇട്ടു വറ്റിച്ചത് 
By : Nidheesh Narayanan
ആഴ്ചാവസാനം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നേരെ മീൻ കടയിലേക്ക് പോയി മൂന്നു വലിയ അയല മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പെടച്ചു. അടുത്തുള്ള സൂപ്പർമാർകെറ്റിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ണൂർന്നുള്ള ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു മീൻ കറിയാണ് ഉദ്ദെശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടംപുളി എത്തീട്ടുണ്ടെന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു പാക്കറ്റ് വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ടു.

മൺചട്ടിയിൽ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചതച്ചരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുള്ളിയും 5 - 6 പച്ചമുളകും അത്രയും വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും മൂകുന്നത് വരെ വഴറ്റി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ തീ കൂട്ടി വഴറ്റി. ഇനി ചെറുചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുടംപുളി അല്പം പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൂടെ ആവിശ്യത്തിന് വെള്ളവും. ഉപ്പു ചേർത്ത് രുചി നോക്കി ഓരോ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഓരോ കുടംപുളിയും ചേർത്ത് ചട്ടി ചെരിച്ചിളക്കി. പിന്നെ 20 മിനിറ്റ് അടച്ചുവച്ചു ചെറു തീയിൽ വച്ചു. അതിനുശേഷം അടപ്പു തുറന്നു തീ കൂട്ടി മീൻ കറി നന്നായി വറ്റിച്ചു. നന്നായി കുറുകിയതിനുശേഷം ഒരു കുടം കീറിയ കറിവേപ്പിലയും രണ്ടു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് മീൻ കറി വാങ്ങി.

കുടംപുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറി തെയ്യാർ

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post