പൊറാട്ടയും മുട്ട റോസ്റ്റുംBy : Monisha Suneesh
മൈദ - 1/4 മുട്ട - 1 ബേക്കിങ്ങ് പൗഡർ - 1/2 tsp 
വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം: മൈദയും മുട്ടയും ബേക്കിങ്ങ് പൗഡറും ആവശ്യത്തിനു വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്ത് 4 മണിക്കുർ വയ്ക്കുക. ശേഷം ഉരുളകളാക്കി ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതുപ്പോലെ പരത്തുക. പരത്തി എടുത്ത മാവ് പേപ്പർ കൊണ്ട് വിശറി ഉണ്ടാക്കുന്നതുപ്പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി എടുത്ത് വട്ടത്തിൽ ചുരുട്ടി എടുത്ത് എണ്ണ തടവിവയ്ക്കുക. ശേഷം തവ ചൂടാക്കി ഒരോന്നായി കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചു പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുക ( ചുട്ടുതിനുശേഷം ഒരോന്നും ചേർത്ത് വച്ച് ഇരു വശവും അടിക്കുക.) മുട്ട റോസ്റ്റ് :ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് സവാള നല്ലതുപ്പോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞു എണ്ണയിൽ വാട്ടുക ഇതിലേക്ക് മുളക്പ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എന്നിവ ചേർത്ത് എണ്ണതെളിയും വരെ വാട്ടുക. ചാറിനു ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും, ആ വ ശ്യത്തിനു ഉപ്പു ചേർത്ത് കുറുക്കി വാങ്ങാം.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post