ബ്രഹ്മി + ശംഖുപുഷ്പം
By : Rasheeda Shanavas Kannanthodi

തോരൻ 
ബ്രഹ്മി കുനുകുനാ നുറുക്കി, ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകു വറുത്തു ബ്രഹ്മിയും ശംഖുപുഷ്പവും ഉപ്പുപൊടിയും ചേർത്തു ഇത്തിരി വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്തു. മൺപാത്രത്തിൽ അടുപ്പത്ത് കനലിൽ പാകമാകണം. ശേഷം ഇത്തിരി തേങ്ങ പച്ചമുളകു ചേർത്ത് ചതച്ചത് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു. ബ്രഹ്മിയും തേങ്ങ ചതച്ചതും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായാൽ ബ്രഹ്മിയുടെ ഇളം കൈപ്പുരസം ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല. അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്ന പച്ചമുളക്/(ചീനമുളകാണു ബെസ്റ്റ് ) എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോആകാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post