പച്ചമുള്ളൻ വറുത്തത്
By : Nadeshan Cma
ഇതിനിപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് റെസിപ്പി ഒന്നും ഇല്ല. വൃത്തിയാക്കിയ മീൻ അൽപ്പം ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വറുക്കുക.
എങ്ങനുണ്ട് മുള്ളൻ? 5 സ്റ്റാർ ആയില്ലെ?

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post