അയലഫിഷ് ഫ്രയ്
By. Sadakkath Kodiyeri
മുളക്ക് പൊടി
മഞ്ഞ പൊട്ടി
കുരുമുളക്ക് കുറച്ച്
വെളളുത്ത ഉള്ളി ഒരണം
ഇഞ്ചി
സുർക്ക
വെളിച്ചണ
ഉപ്പ്
വേപ്പില
ഏലക്ക

വെളുത്ത ഉള്ളി ഇഞ്ചി വേപ്പില്ല ഏലക്ക ഇടിച്ച് എടുക്കുക ശേഷം മുളക് പൊടി മഞ്ഞ പൊടി കരുമുളക് പൊടി ഇടിച്ച അവയും വെളിച്ചണ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയുക ശേഷംഫിഷിൽ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അര മണിക്കൂർ ഫ്രിസിറൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് പാനിൽ ഫ്രയ് ചേയ്ത് ഇടുകുക (ഫയ് റെഡി

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post