ഒരു Tricolor സ്മൂത്തി ആയാലോ !!!
By : Sree Harish
ആദ്യത്തെ ലെയർ പാലക് ചീരയും ഒരുസ്പൂൺ തൈരും അവൊക്കാഡോയും ഹണിയും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയത്.രണ്ടാമത്തെ ലെയർ തൈരും വനില എസ്സൻസും ഹണിയും ചേർത്തത്.മൂന്നാമത്തെ ലെയർ 
ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ്

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post