പാൽവാഴയ്ക്ക
By : Hajira Anu
നെയ്യിൽ അണ്ടി പരിപ്പും മുന്തിരിയും വഴറ്റി മാറ്റി വെക്കുക.
ഇതേ നെയ്യിൽ ചൗവ്വരി വറുത്തെടുക്കുക,
വറുത്ത ചൗവ്വരിയിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി.
ഇതിലേക്ക് പാലും ഏലയ്ക്കാ പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ചെറു തീയിൽ വേവിക്കുക. പിന്നീട് നെയ്യിൽ വഴറ്റിയ ഏത്തപ്പഴം (വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത്) ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് വറുത്ത അണ്ടിപരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് ഇറക്കി വെക്കുക.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post