സ്ട്രോബറി ജൂസ്
By : Sadakkath Kodiyeri
സ്ട്രോബറിയും 10
ഫ്രഷ്പാല്
പഞ്ചസാരയും 3
മിൽക്ക് മെയിഡും 4 സ്പൂൺ

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചേരുവകൾചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ആവിശ്യ കാർഐസ് ചേർകുക്ക . ട്രോബറി ജൂസ് റെഡി

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post