ചെമ്മീൻ മല്ലി മസാല
By : Riya Suraj
ചെമ്മീൻ അര കിലോ
വലിയ ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ
സവാള രണ്ടു എണ്ണം പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്
തക്കാളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം
മല്ലിയില പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് നാലു തണ്ടു
ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ
അരപ്പിനു
**********
ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം
വെളുത്തുള്ളി ഏഴു അല്ലി
പച്ചമുളക് രണ്ടു എണ്ണം
വലിയ ജീരകം അര സ്പൂൺ
കാശ്മീരി ചില്ലി നല്എണ്ണം
മല്ലി ഒരു സ്പൂൺ
കുരുമുളക് എട്ടു പത്തു എണ്ണം
ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി അരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക
ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുബോൾ വലിയജീരകം മൂപ്പിക്കുക ശേഷം സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ബ്രൗൺ കളർ ആകും വരെ വഴറ്റുക ....സവാള വഴന്നു കഴിയുബോൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിക്കുക ...തക്കാളി ചേർത്ത് പാൻ മൂടി വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റു വെവികുക ....തക്കാളി നന്നായി വെന്തു വഴന്നു വരുബോൾ കുറച്ചു വെള്ളവും ചെമ്മീനും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വെവിക്കുക ....ചെമ്മീൻ വെന്തു ഗ്രേവി തിക്ക് ആകുബോൾ മല്ലിയിലയും ഗരംമസാലയും ചേർക്കുക

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post