മൈദ ചുരുട്ട് 
By : Jemcy Noble

മൈദ - 2 Cup
മുട്ട -2
തേങ്ങാ - 1/2 മുറി
ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിനു
പാൽ - 1 ഗ്ലാസ്‌
പഞ്ചസാര - ആവശ്യത്തിനു
ഏലക്ക - 3

ഒരു ബൌൾ എടുകുക അതിലേക്കു മൈദയും ഉപ്പും പാലും കുറച്ചു വെള്ളവും മിക്സ് ചെയുക ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ടയും ചേർത്തു കൊടുത്തു നന്നായി കലകി വെകുക.
ഇനി ചിരകിയ തേങ്ങയും പഞ്ചസാര യും ഏലക്കായും യോചിപ്പിച്ചു കുറച്ചു നേരം വെകുക
ഒരു ദോശ കല്ല്‌ അടുപ്പിൽ വച്ചു ചൂടാകുമ്പോൾ കനംകുറച്ചു അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുക. വെന്തു വരുമ്പോൾ തയാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ മിക്സ് നിരത്തി അപ്പം ചുരുട്ടി മറിച്ചും തിരിച്ചുമിട്ട് മൊരിചെടുകുക..മൈദ ചുരുട്ട് റെഡി.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post