ഈസിയായൊരു പുഡിങ്ങ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നത്.
വാനില സേമിയ പുഡിങ്ങ്By : Shejeena Salim
പാൽ - ഒരു കപ്പ്
ചൈനാഗ്രാസ്-5 ഗ്രാം അര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത്
കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് - അര ടിൻ
സേമിയ വറത്തത് - കാൽ കപ്പ്
പഞ്ചസാര - രണ്ട് സ്പൂൺ
വാനില പൗഡർ / എസൻസ് - രണ്ട് സ്പൂൺ
ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് ,ജെല്ലി
ആദ്യം പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും, പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് തിളപ്പിക്കുക, അതിലോട്ട് വറത്ത് വെച്ച സേമിയയും ചേർത്ത് വേവിക്കുക. വെന്താൽ വാനില പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കുക. ഇതിലോട്ട് ചൈനാ ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ കൂട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് സെററാകാൻ റെഫ്രിജിറേററിൽ 20 മിനിറ്റ വെക്കുക. സെററായാൽ ബിസ്ക്കറ്റും ജെല്ലിയും ഉപയോഗിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. വാനില സേമിയ പുഡിങ്ങ് റെഡി 

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post