അനാർ പുഡിങ്ങ് (Pomegranate Pudding)
By : Shejeena Salim
അനാർ ജ്യൂസ്- രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ
പാൽ - അര ലിറ്റർ
ചൈന ഗ്രാസ്- അഞ്ച് ഗ്രാം
കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് - അര ടിൻ
വാനില എസൻസ് - അര സ്പൂൺ
പഞ്ചസാര - രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ
ചൈന ഗ്രാസ് അരമണിക്കൂർ വെളളത്തിൽ ഇട്ട ശേഷം ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ പാലും പഞ്ചസാര, കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, വാനില എസൻസ് സ് എന്നിവയും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക.അതിൽ ഉരുക്കിവെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം അനാർ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം പുഡിങ്ങ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെററ് ചെയ്തെടുക്കാം.ഈസി അനാർ പുഡിങ്ങ് റെഡി.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post