【കുമ്മട്ടിക ഓറഞ്ച് ലമോനയ്ഡ് - Watermelon Orange Lemonade】
By : Gracy Madona Tony‎
തലയ്ക്കു മുകളിൽ സൂര്യൻ തിലചുമറിയുമ്പോൾ തണലിൽ നിന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് കുമ്മട്ടിക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ അറിയും അതിന്റെ സുഖം.പക്ഷെ ജ്യൂസിന്റെ പേരിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര നമ്മൾ അകത്തേയ്ക്കു തട്ടുന്നത് നന്നല്ല.പക്ഷെ മധുരം ചേർക്കേണ്ടതിൽ ചേർത്തിലേൽ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടില്ല.അതുകൊണ്ടു പഞ്ചസാരയ്ക് പകരം ഞാൻ ഇതിൽ തേൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

【തയ്യാറാകുന്ന വിധം】

കുമ്മട്ടിക കുരു മാറ്റിയോ അല്ലാതെയോ ജ്യൂസറിൽ ഒന്നു അടിച്ചു എടുക്കുക. ഇതിലേക്കു സമം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും,1 tsp നാരങ്ങാ നീര്,10 പുതിനയില,1/2 tsp ഇഞ്ചി നീരും 3-4 tbsp തേനും ചേർത്തു യോജിപിക്കുക. കുമ്മട്ടിക ഓറഞ്ച് ലമോനയ്ഡ് റെഡി.സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിനയും നാരങ്ങയും ഐസും ചേർക്കുക.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post