നേന്ത്ര പഴം പ്രഥമൻ
By : Divya Shine
നന്നായി പഴുത്ത 10 നേന്ത്ര പഴം വേവിച്ചു, കുരു കളഞ്ഞു തേങ്ങയുടെ 3 ആം പാലിന്റെ പകുതി ഒഴിച്ച് mixiyil അരച്ചു.1 തേങ്ങാ തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞു 3 type പാൽ ആദ്യമേ എടുത്തുവച്ചിരുന്നു. 1 ഉണ്ട ശർക്കര പാനിയാക്കി. ഉരുളിയിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തു, cashew, മുന്തിരി ഇവ വറുത്തു മാറ്റി വെച്ചു. അതെ നെയ്യിൽ അരച്ച പഴം ചേർത്ത് വരട്ടി. വഴന്നു വന്നപ്പോൾ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് വഴറ്റി. അതിനു ശേഷം 3 ആം പാൽ, 2ആം പാൽ എന്നിവ ക്രമത്തിൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി കുറുകി വരുമ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. തിളപ്പിക്കരുത്. നന്നായി ചൂടായാൽ stove off ചെയ്തു വറുത്തു മാറ്റി വച്ച dry fruits ചേർക്കാം.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post