ഉണക്ക നെത്തോലി അവിയൽ
By : Renju Ashok
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാ. എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ.
അരമുറി തേങ്ങ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ടു സ്പൂൺ മുളകുപൊടിയും അന്ജോ ആറോ കൊച്ചുള്ളിയും ചേർത്ത് അധികം അരയാതെ അല്പം തരുതരുപ്പായി അരച്ചെടുക്കണം.
ഈ അരപ്പ് ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കുറചു വെള്ളമൊഴിച്ച് കലക്കി അതിൽ ഒരു മുരിങ്ങക്കായും ഒരു എതക്കയുംഒരു പച്ച മാങ്ങയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിക്കണം. പകുതി വേവാകുമ്പോ ഒരു പിടി കഴുകി കീറി മുള്ള് മാറ്റിയഉണക്ക നെത്തോലിയും ഒരു വഴുതനങ്ങയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച് വറ്റിചെടുക്കണം. വെളിചെന്ന്നയിൽ കടുക് വറുത് ചേർക്കാം. വേണേൽ കടുക് വരുക്കുന്നതിൽ അല്പം ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കാം. കടുക് വരുക്കണ്ടെൽ അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ യും കറി വെപ്പിലേം ചേർത്താൽ മതി. എനിക്കിന്നു കായ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായ ഇട്ടിട്ടില്ല.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post