ചിരട്ട പുട്ട്
By : Regitha Prajeesh Kumar‎
ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട്
............................................. 
രാത്രി ഭക്ഷണമായി ദോശ, ചപ്പാത്തി ....etc
🙆🍮😃

ഫോൾa ചെയ്ഞ്ച് പുട്ട് ചിരട്ടയിലാക്കി കുക്കറിൽ മുകളിൽ വെച്ചു ആ വി കയറ്റി
കണ്ണുള്ള ചിരട്ട വേണം......

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post