ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാ മോ? 
By : Sabeena Subair
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുളി ചമ്മന്തി എന്നു പറയും പണ്ടുള്ള അമ്മമാർ കനലിൽ ചുട്ട് അരച്ചെടുക്കു.. ഇന്ന് അടുപ്പിനൊക്കെ വംശനാശം വന്നിരിക്കുന്നു ..  വറ്റൽ മുളക് ഏറേ ഉള്ളി ചെറിയ കഷണം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില വാളം ചുളി എല്ലാം ചുവക്കെ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക .. നന്നായി അരച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക ... ഇത്തിരി തൈരും, പുളി ചമ്മന്തിയും മീൻ വറുത്തതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോറുകഴിക്കാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post