ഫ്രൂട്ട് പായസം
By : Shaini Janardhanan
ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അരിച്ചു പാനിയാക്കി വെക്കുക. ഒരു രണ്ടു ചുവന്ന പൂവൻ (ചെങ്കദളി)/ചിങ്ങൻ/പൂവൻ പഴം മിക്സിയിൽ അടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായി നുറുക്കിയ ആപ്പിൾ, ഡേട്സ്, കാഷ്യൂ, തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്സുംകിസ്മിസും ചേർത്തിളക്കുക. അവരവരുടെ മധുരം അനുസരിച്ചു ശർക്കര പാനിയും ചേർത്തിളക്കി കഴിക്കുക.

ഈ, പായസമെങ്ങാനും അടുപ്പത്തു വച്ചാൽ കൊന്നുകളയും ഞാൻ. 

ഇതിലും ഹെൽത്തി പായസം ഞാനെവിടുന്നു തരാനാ നിങ്ങൾക്ക്.

അപ്പോ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഹാപ്പി ഓണം!!!

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post