ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് 
By : Chandra Anambalath
വേറെ ഒന്നും അല്ല ഓട്സ് ആണ്.
എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാം
പാൽ - 1 ഗ്ലാസ്
ഓട്സ് - 3 Spoon(നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുത്തോളൂ )
കോൺഫ്ളക്സ്‌ - 3 Spoon
ബദാം - 1 സ്പൂൺ (Podichathu)
ഈത്തപ്പഴം - 3(കുരുകളഞ്ഞത് )
ഉണക്കമുന്ദിരി - 5
തേൻ / ഈത്തപ്പഴ സിറപ്പ് - 1സ്പൂൺ
പാൽ തിളച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓട്സ് ഇട്ട് ഓഫ് ചെയുക. കുറച്ചു ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക് ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാം മിക്സ് ചെയുക. ചൂടറികഴിയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം... രാവിലേ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണിത്. ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഓട്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കു.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post