ചിക്ക൯ റോസ്റ്റ്
By : Fathima Mayalakkara
ചിക്ക൯ 1കിലോ ചെറിയ പീസാക്കി അതില് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ,ഇഞ്ചി, വെളുത്തുളളി,ഇവയെല്ലാ൦ മി ക്സിയില് ചതച്ച് ചേ൪ക്കുക.
വിനിഗ൪ 1/4കപ്പ്,മുളക് പൊടി 3ടീസ് പൂണ്,മല്ലിപൊടി 2ടീസ് പൂണ്,മഞ്ഞപൊടി 1ടീസ്പൂണ്,ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പു൦ ചിക്കനില് നന്നായി മിക്സാക്കി 1മണിക്കൂ൪ വെച്ച്,ചിക്ക൯ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക,
ഒരു സോസ് പാനില് കുറച്ച് ഓയല് ഒഴിച്ച് ചൂടായാ ,3ഉളളി,2തക്കാളി,4പച്ചമുളക്മുറിച്ചതു൦ കുറച്ച് ഉപ്പു൦ ചേ൪ത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക,1ടീസ് പൂണ് മുളക്പൊടി,അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞപൊടി,1ടീസ് പൂണ് ഗര൦ മസാല പൊടിയു൦ 1ടീസ്പൂണ്കുരുമളക്പൊടിയു൦,ചേ൪ത്ത് വീണ്ടു൦വഴറ്റുക,ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനു൦ ചേ൪ത്തിളക്കി കുറച്ച് സമയ൦,വെച്ച് റോസ് റ്റാക്കിയെടുക്കുക,

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post