പഞ്ഞപ്പുല്ല്/കപ്പപ്പൊടി പുട്ട് 
Steamed Cake with Ragi/Tapioca starch 


By : Maria John

പഞ്ഞപ്പുല്ലുപൊടിയും കപ്പപ്പൊടിയും 4:1 ratio യിൽ സാദാരണ പുട്ടിനു നന്ക്കും പോലെ നനച്ചു പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി.(പുട്ടുകുട്ടി ഹഹഹ ഞാനും Ellen show കാണാറുണ്ട്.) ഉപ്പിടാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post