ഏത്തക്കായ ചെറുതായ് മുറിച്ചു മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് തിളച്ച എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തു. ഉപ്പു പൊടി ചേർത്ത് എടുത്തു.

By: Bismi Sulaiman‎

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post