അച്ചപ്പം 
By : Maria John
രണ്ടു കപ് അരിപൊടി വറക്കാത്തതു ഒരു മുട്ട ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപാൽ ഒരു ചീറിയ ഞ്ഞുള്ളൂ ഉപ്പു എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ കുഴക്കുക. ഒരു മാതിരി ദോശ/ഇഡലി മാവ് പോലെ ഇരിക്കണം. തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ അച്ചു മാവിൽ മുക്കി വറുത്തു എടുക്കുക.
അച്ചു നല്ലപോലെ കഴുകി ഉണക്കി തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ അല്പം നേരം ഇടണം. നല്ല ചൂടുള്ള അച്ചു വേണം മാവിൽ മുക്കാൻ. പിന്നെ 3/4 മാത്രമേ അച്ചു മുങ്ങാവൂ. പതിയെ അച്ചു എണ്ണയിൽ ഇളക്കി ഇളക്കി അച്ചപ്പം അതിൽ നിന്നുംവേര് തിരിക്കണം. ഒരു ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പൊന്നില്ലെങ്കിൽ. 
എന്റെ അച്ചു ഒരു ചിത്ര ശലഭം പോലെത്തെ ആയിരുന്നു. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി. ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തില്ല

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post