തിലോപ്പിഫിഷ് കറി
By : Sadakkath Kodiyeri
By ☺
ചെറിയ ഉള്ളി 8
തക്കളി 3
വെളുത്തുള്ളി 5 അല്ലി
മുളക് 5
ഇഞ്ചി അര കഷ്ണം
പുളി
മുളക് പൊടി ഒനര സ്പു
മഞ്ഞൾ പൊടി അര സ്പു
മല്ലിപൊടി മുന്ന് സ്പു
വലിയ ജിരാകം
ഉൽവ
വേപ്പില്ല
വെള്ളിച്ചണ
ഒരു പത്രത്തിൽ വെള്ളിച്ചണ ഒഴിച്ച് ചൂടയാൽ അതിലോട്ട് ഉൽവ ചിരാകം ഇട്ട് വയറ്റണം ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് വയറ്റണം വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളക് ഇടിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ നല്ലോണം വയറ്റണം ശേഷം മുളക് പൊടി മഞ്ഞ പൊടി മല്ലിപൊടി ഇട്ട് നലോ ണം വയറ്റണം തക്കളി ചെർത്തി ഉപ്പ് ഇട്ട് വയറ്റി പൂളിയും ഒഴിച്ച് പാകത്തിന് വെള്ളവും ചെർത്തി നലോണം തിളപ്പിച്ച് കറി ഒന്ന് കുറ്കി വന്നാൽ തലോപ്പി ഇട്ട് വോവിക്കണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യുക കറി റെഡി

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post