പുഴുങ്ങലരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇഡലി
By : Gracy Madona Tony
പുഴുങ്ങലരി 2 1/2 ഗ്ലാസ്,അതെ ഗ്ലാസിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന്,1/2 ഗ്ലാസ് ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ അവൽ ,1 tsp ഉലുവ,ഉപ്പു.അരിയും ഉഴുന്നും കഴുകി ഉലുവ ചേർത്ത് കുതിരാൻ വയ്ക്കുക.അവൽ ആണ് ചേർക്കുന്നധീങ്കിൽ അവലും കഴുകി കുതിരാൻ വയ്ക്കണം.കുതിർത്തിയ ശേഷം ആദ്യം ഉഴുന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് നല്ല പതപോലെ അരച്ചെടുക്കണം.അതിനു ശേഷം അരിയും ഉലുവയും ചോറും.ചേർക്കുന്നത് അവൽ ആണെങ്കിൽ അവലും ചേർത്ത് തരിതരിയായി അരച്ചെടുത്തു ഉപ്പു ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചു പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുക.പൊങ്ങിയ മാവ് അധികം ഇളകാതെ ഇഡ്‌ലിത്തട്ടിൽ എണ്ണ തേച്ചോ വെള്ള കോട്ടൺ തുണി നനച്ചു തട്ടിൽ ഇട്ടു മാവ് ഒഴിച്ച് വേവികം.പച്ചരിയിലും ഇഡ്ലിഅരിയിലും ഒകെ ചെയ്യുന്ന അതെ പഞ്ഞിപ്പും രുചിയും നിറവും ഉണ്ടാവും.ദോശയും നന്നായി വരും.


Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post