മാന്തൾഫിഷ് വലി യിച്ചത്
By Sadakkath Kodiyeri
മാന്തൾ 1. kg
മുളക്ക് പൊടി 3 സ്പൂൺ
മഞ്ഞ പൊടി 1 സ്പൂൺ
തക്കാളി 1
ഉപ്പ്
വേപ്പില
(മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വേപ്പില്ല ഒഴിച്ച് മിക്സിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് എടുക്കുക്ക)

അടിച്ചു വെച്ച അരപ്പും വേപ്പിലയും കൂടി മാന്തൾ ഫിഷിൽ തെച്ച് പിടിപ്പികുക്ക ചട്ടിയിൽ വാഴ ഇല വെച്ച് ഫിഷ് പരത്തി വെക്കുക 10മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തി വെച്ച് ഫിഷ് വലിയിച്ച് ഇടുകുക്ക ഫിഷ് റെഡി

വേണമെങ്കിൽ ..ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചണ ഒഴിച്ച് ഫ്രയ് ചെയ്ത് ഇടുക്കാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post