മനസ്സില്‍ മധുരിക്കും ഓര്‍മ്മകളായുള്ളത് കുട്ടിക്കാലമാണു്...നമ്മള്‍അന്നുകഴിച്ചിരുന്ന പലഹാരങ്ങള്‍ക്കു് മാധുര്യമേറും...ഇപ്പോള്‍ അത്തരമൊന്നു കഴിക്കുവാന്‍ തോന്നി....അരിയുണ്ട.....നല്ലോരു നാലുമണി പലഹാരം......അധികം സാധനങ്ങളും ആവശ്യമില്ല...കുത്തരി ഒരുഗ്ളാസ്സ് ചീനച്ചട്ടിയില്‍ നന്നായി വറുത്തു പൊടിച്ചെടുക്കുക..ഒരുമുറിതേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുക്കുക...ശര്‍ക്കര ഒരുഉണ്ട മതിയാകും....ഇവയെല്ലാം മിക്സിയില്‍ നന്നായി മിക്സു് ചെയ്തെടുക്കുക....പണികഴിഞ്ഞു....ഇനി ചെറു ഉരുളകളായി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക....ഇനിചായയോടോ ,കാപ്പിക്കൊപ്പമോ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം.
By : Sunil Kumar

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post