പഴം നിറച്ചത് ....
By : Athifa Changampally
1 പഴുത്ത നേന്ത്രപഴം മൂന്നായീ കീറി വെക്കുക 
2തേങ്ങാ,നട്സ്,ഏലക്കാ ,മുന്തിരി ,പന്ജസാര ഒന്ന് ചൂടാക്കി വറുക്കുക...
3മെെദമാവ് കട്ടിയിൽ കലക്കുക
പഴത്തിൻെറ ഓരോ കീറിലും....മിക്സ് വെച്ച് മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിൽ പൊരിക്കൂ

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post