മാങ്ങാ പായസം
By : Hanan Hanan
മാങ്ങാ..2
ചൗവ്വരി...അര കപ്പ്
പാൽ..അര ലിറ്റർ
മിൽക്ക് maid... അര ടിൻ
പഞ്ചസാര...അര കപ്പ്
ഏലയ്ക്ക...3
കിസ്മിസ്..nuts.. കുറച്ചു
നെയ്യ്..2 sp

ആദ്യം പഴുത്ത മാങ്ങാ കുറച്ചുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം..ഇനി ഇത് തണുതാൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം...ചൗവരി കുകേറിൽ കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക..ശേഷം പാൽ തിളപ്പിക്കുക .തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര..മിൽക്ക് maid ചേർത്ത് ഇളക്കി..കൂടെ വേവിച്ചു വെച്ച ചൗവ്വരി ചേർത്ത് ഇളക്കി.. ഇറക്കി വെയ്ക്കാൻ നേരം ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് ഇറക്കിവെയ്ക്കാം..

ഇനി ഇത് തണുത്തു വരുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച mango പ്യൂരി ഒഴിച്ച് ഇളക്കുക...തിളപ്പിക്കണ്ട ട്ടോ ഇനി..last നെയ്യിൽ കിസ്മിസ്..nuts ഫ്രൈചെയ്തു ചേർക്കുക ..ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് കടിക്കാൻ ഇല്ലാത്തൊണ്ട ഞാൻ കുറച്ചു കപ്പലണ്ടി കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇട്ടിരുന്നു ട്ടോ. മിൽക്ക് maid വേണോങ്കിൽ ചേർത്ത മതി..ചേർക്കുന്നിലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂട്ടി ഇട്ട മതി ട്ടോ..ചൗവ്വരി മീൻസ് സാബൂനറി

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post