ഓറഞ്ച് പീൽ കാൻഡി
By : Angel Louis

ചേരുവകൾ

ഓറഞ്ച് സ്കിൻ - 4 എണ്ണത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ വൈറ്റ് കളർ ചുരണ്ടി മാറ്റി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക
പഞ്ചസാര 1 കപ്പ് ( ആവശ്യത്തിന് )

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ഓറഞ്ച് പിൽ മുങ്ങി കിടക്കാനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് പീൽ ഇട്ട് ഒരു 2, 3 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുക .ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക.(വെന്ത് മുറിഞ്ഞ് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക) ശേഷം പാനിൽ പഞ്ചസാരയിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാനിയാക്കി കുറുകി വരുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് പീൽ ഇതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കുക .പഞ്ചസാര പാനി വറ്റി വരുമ്പോൾ എടുത്ത് ഒരോന്നും പഞ്ചസാരയിൽ കോട്ട് ചെയിത് റൂമിലോ /വെയിലത്തോ വച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post