വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം 
By : Yasha Ashfak
കുറച്ചു തലേന്നത്തെ ചോറ് ബാക്കി വന്നാൽ പിറ്റേന്നു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു റെസിപി ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയുന്നത്
ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ടൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് അപ്പം /SOFT APPAM /സോഫ്റ്റ് അപ്പം /HEALTHY BREAKFAST INSTANT

This is a healthy option for a breakfast if you have leftover cooked rice.

Soft appam /സോഫ്റ്റ് അപ്പം

Recipe

Cooked rice -1 Cup
Rice flour -1/2 Cup
Egg -1
Salt as per need
Water -1 and 1/2 Cup

Method

Blend all the ingredients to a runny texture and heat a cast iron pan and pour the batter one by one and make soft appams

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post