ചക്ക പായസം.
ചക്ക വരട്ടിയത്:ഒരു വടുകപുളി നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ.
ശർക്കര:200ഗ്രാം
തേങ്ങ:1തേങ്ങ യുടെ പാൽ
ചുക്ക് പൊടി1ടീസ്പൂൺ
ജീ രക പൊടി:1/2ടീസ്പൂൺ
ഒരു പാത്രത്തിൽ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇട്ട് അതിൽ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് കട്ട ഉടക്കുക. അതിനു ശേഷം മൂന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുക. കുറുകി വരുമ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുക.ആവശ്യത്തിന് കട്ടി ആയാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ചുക്ക് പൊടി, ജീരക പൊടി യിട്ട് വാങ്ങുക.
ആദ്യം വെള്ളം ഇല്ലാതെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കു ന്നതാണ് ഒന്നാം പാൽ. കുറച്ചു വെള്ളം കൂട്ടി രണ്ടാം പാലും. നല്ലോണം വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാലും.

Recipe by Mamatha VN


Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post