മുതിര മസാല
By : Regitha Prajeesh Kumar

തണുപ്പിൽ നല്ലതാണ് അതു പോലെ യൂറിക്കാസിഡിന്റെ Complaint നും

മുതിരകുതിർത്ത് വെച്ച് നന്നായി' വേവിച്ചു വെക്കുക
ശേഷം പാൻവെച്ച് സവാള ഇട്ട് കുറച്ച് നേരംഅടച്ചു വെക്കുക പെട്ടെന്ന് വാടികിട്ടും എണ്ണയൊഴിച്ച്ഇഞ്ചി പഞ്ചമുളക് വെള്ളുള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റി തക്കാളിയം ചേർത്ത് മല്ലിപൊടി ആവശ്യത്തിന് മുളക്മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക മുതിരയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയു° ചേർ' ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് (മുതിരവേവിച്ച വെള്ളം) തിളപ്പിച്ച്കുറ്ക്കിയെടുക്കാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post