കോഫി ബിസ്കറ്റ് ക്സറ്റേർഡ് പുഡ്ഢിങ്

   By-Sanitha Sebastian

ബിസ്കറ്റ് (ഹൈഡ് ആന്റ് സീക്ക്) - 1 പാക്കറ്റ്
കസ്റ്റേർഡ് -
കാപ്പി പൊടി
പഞ്ചസാര
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം കസ്റ്റേർഡ് തയ്യാറാക്കുക.ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് തണുപ്പിക്കുക. കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുക. ബിസ്കറ്റ് ഈ കാപ്പിയിൽ കുതിർത്തുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ബിസ്കറ്റ് നിരത്തുക. അതിനു മുകളിൽ തണുത്ത കസ്ലറ്റർഡ് ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും ഒരു നിര ബിസ്കറ്റ് നിരത്തുക. വീണ്ടും കസ്റ്റേർഡ് ഒഴിക്കുക. ബാക്കി വന്ന കോഫി മുകളിൽ തളിക്കുക. അതീവ സ്വാദിഷ്ടമായ കോഫി ബിസ്കറ്റ് കസ്റ്റർഡ് പുഡ്ഢിങ് തയ്യാർ. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡ്ഡിങ് ആണിത് .

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post