ചക്ക പുഴുക്ക്
By : Indulekha S Nair
ചക്ക ചുള ... കുരു(കുരുവിന്റെ ബ്രൌണ്‍ തൊലി കളയണ്ട .ഗ്യാസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ) ...മടല് എല്ലാംനന്നായിഅരിഞ്ഞുരണ്ടുമുരിങ്ങാകായും അരിഞ്ഞു ഉപ്പുംമഞ്ഞളുംഇട്ടുവേവിക്കു
തേങ്ങകുറച്ചുകൂടുതല്‍എടുത്തുഅതില്‍ഒരുആറുവെളുത്തുള്ളി..ആറുചെറിയഉള്ളിഒരുസ്പൂണ്‍ജീരകം നാല്പച്ചമുളകുംഇട്ടുഒന്ന്ചതച്ചുഎടുക്കുക....
ചക്കവെന്തശേഷംഈഅരപ്പ്ചേര്‍ക്കുക...അടച്ചു വേവിച്ചു ....കറിവേപ്പിലഇട്ടുവെളിച്ചെണ്ണതൂവുക

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post