ബട്ടർസ്കോച്ച് കേക്ക് / Butterscotch Cake
By : Anjali Abhilash
FOR CAKE 
മൈദ: 1.5 cups (one and half cup) Measuring cup I use is 1 cup = 240ml
മുട്ട: 2
ബേക്കിംഗ് പൌഡർ: 1 tea spoon
ബേക്കിംഗ് സോഡ : 1/2 tea spoon
പൊടിച്ച പഞ്ചസാര : 3/4 cup
ബട്ടർസ്കോച്ച് എസ്സെൻസ് : 1 tea spoon
ബട്ടർ : 3/4 cup
ബട്ടർസ്കോച്ച് sauce : 3 table spoon
പാൽ: 1/2 കപ്പ്

FOR FROSTING THE CAKE
വിപ്പിംഗ് ക്രീം : 2 cups
പൊടിച്ച പഞ്ചസാര : 1/2 cup
ബട്ടർസ്കോച്ച് എസ്സെൻസ് : 1/2 tea spoon
ബട്ടർസ്കോച്ച് sauce : 1/4 കപ്പ്
പ്രലൈൻ നട്‌സ് : 1/2 cup
ചെറിസ്

FOR SOAKING CAKE
പഞ്ചസാര സിറപ്പ് : 1/2 cup(1/2 cup water mixed with 3 table spoon sugar)

ഓവൻ 170C preheat ചെയ്യുക
മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി നന്നയി മിക്സ്‌ ചെയ്യുക
പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ബട്ടർഉം കൂടി നന്നായി സോഫ്റ്റ്‌ ആവും വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക
ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായി ചേർത്ത് നന്നയി ബീറ്റ് ചെയ്തു എടുക്കുക
ഇതിലേക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ച് എസ്സെൻസും ബട്ടർസ്കോച്ച് സോസും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക
മിക്സ്‌ ചെയ്തു വെച്ച മൈദ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു കുറച്ചു ചേർത്ത് കട്ടകെട്ടാതെ മിക്സ്‌ ചെയ്തു വെക്കുക
കുറച്ചു പാൽ ഇടക്കു ചേർക്കണം
ഒരു കേക്ക് ടിൻ ബട്ടർ തേച്ചു അല്പം മൈദാ മാവു തൂവി വെക്കുക
കേക്ക് മിക്സ്‌ ഇതിലോട്ടു ഒഴിച്ച് 25 minutes bake ചെയ്യുക
25 minutes ശേഷം ഒരു toothpick കേക്കിന്റെ നടുവിൽ കുത്തി നോക്കുക
അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്ങിൽ കേക്ക് bake ആയി
അല്ലെങ്ങിൽ കുറച്ചു സമയം കൂടി bake ചെയ്യുക
കേക്ക് നന്നായി തണുത്തതിനു ശേഷം രണ്ടു layer ആയി മുറിക്കുക
വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ബട്ടർസ്കോച്ച് എസ്സെനും soft peaks ആവും വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തു വെക്കുക
ഒരു layer കേക്ക് വെക്കുക
കുറച്ചു പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക
beat ചെയ്തു വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ലയെർ ചെയ്യുക
കുറച്ചു cherries , പ്രലൈൻ നട്‌സ്, ബട്ടർസ്കോച്ച് സോസ് എന്നിവ ചേർക്കുക
അടുത്ത ലയെർ കേക്ക് ഇതിന്ടെ മുകളിൽ വെക്കുക
പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക
വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കേക്ക് നന്നയി കവർ ചെയ്യുക
cherries, പ്രലൈൻ നട്‌സ് എന്നിവ കൊണ്ട് decorate ചെയ്യുക
കുറച്ചു നേരം fridge il വെച്ച് തണുപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം

പ്രലൈൻ നട്‌സ് ഉണ്ടാക്കാൻ
പഞ്ചസാര 1 cup
Chopped nuts 1 cup
ബട്ടർ 1 table spoon

പഞ്ചസാര caramalize ചെയ്യുക
Flame off ആക്കിയത്തിനു ശേഷം അതിലേക്കു അല്പം ബട്ടർ ചേർക്കുക
നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം chopped nuts ചേർക്കുക. Almonds, cashew nuts, ഏതും ഉപഗോഗിക്കാം
ഇതു ഒരു എണ്ണ തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായി തണുക്കാൻ വെക്കുക. ശേഷം പൊട്ടിച്ചു എടുക്കാം.

ബട്ടർസ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ
പഞ്ചസാര : 1 കപ്പ്
ബട്ടർ: 1/2 കപ്പ്
ഫ്രഷ് ക്രീം: 1 കപ്പ്
വാനില എസ്സെൻസ്: 1 tea spoon
ഉപ്പ്: 1 നുള്ള്

ഫ്രഷ് ക്രീമും ബട്ടറും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്‌തു വെക്കുക
പഞ്ചസാര caramalize ചെയ്യുക
ഇളം ബ്രൗൺ നിറം ആകുമ്പോൾ ക്രീം ബട്ടർ മിക്സ് ചേർത്ത് നന്നായി കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം
കുറച്ചു കട്ടി ആവും വരെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക
ശേഷം വാനില എസ്സെൻസും ഉപ്പും ചേർത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക
ചൂടാറിയത്തിനു ശേഷം വൃത്തിയുള്ള ഒരു ചില്ലു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടാവാതെ ഇരിക്കും

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post