ഹൽവ റെസിപ്പി എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം എങ്കിലും എന്റെവക
By : Gauri Janardhanan
കാരറ്റ് ഹൽവ - അളവുകളെല്ലാം (ആളുകളുടെ എണ്ണം ) - ഒരു കണക്കു അനുസരിച്ചു അങ്ങ് ചേർത്തോ ....
കാരറ്റ് - ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് വേവിക്കുക .. ഒരു പാൻ/ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ചു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വേവിച്ച കാരറ്റ് + പാസഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ......വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചു നെയ്യ് ചേർത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ,ഉണക്ക മുന്തിരി , ഏലക്ക പൊടി എന്നിവചേർത്തു നെയ്യ് തെളിയുന്ന പാകത്തിൽ വാങ്ങി .........ചൂടോടെയോ തണുത്തൊ കഴിക്കുക .......................
കേക്ക് ഇന്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൽ ഒരു കപ്പ് കാരറ്റ് വേവിച്ചോ അല്ലാതെയോ ചേർത്ത് ഇളക്കിയാൽമതി.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post