ഇന്നു കൂഴച്ചക്കപ്പ്ഴം കൊണ്ടുള്ള കുമ്പിളപ്പം ആണ്...
ചക്കപഴത്തിന്റെ പൾപ്പ് എടുക്കുക..
ഇത് നന്നായി ചൂടാക്കുക..
അതിലേക്കു ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരപാനി ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക..
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനു അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക...
തീ ഓഫ് ആക്കിയതിനുശേഷം തേങ്ങ...ഏലക്കാപ്പൊടി...ജീരകപൊടി..ഒരു നുള്ളു ഉപ്പു....ഇവച്ചേർത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു..
ഇടനയിലയിൽ വച്ച് അപ്പച്ചെമ്പിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക
By : Rency Biju

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post