ബ്രഡ് പുഡിങ്
By : Rency Biju
ബ്രഡ്..10 slice
1ltr milk
2.മുട്ട..
വാനില എസ്സെൻസ്...
ഷുഗർ.ആവശ്യത്തിന്..
ബട്ടർ 100 gm
ആദ്യം പുഡ്ഡിംഗ് ഡിഷ്‌ൽ caramel ചെയ്തു വെക്കുക..(ഷുഗർ ഒരുപാനിിൽ ചൂടാക്കി ഗോൾഡൻ ബ്രൗണ് നിരമാവുമ്പോൾ കുറച്ചു ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തു എടുക്കുക)
.....ബ്രഡ് ഒന്നു മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക..
ഇതിലേക്ക് പാലും ...മുട്ടയും..എസ്സേൻസും...ബട്ടറും..ഷുഗറും..ചേർത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു 10 മിനിറ്റു വെക്കുക(ബട്ടർ അതേപോലെ ചേർത്താൽ മതി..ചൂടക്കേണ്ട)
പിന്നീട് caramel ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു foil പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു അപ്പച്ചെപ്പിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക....തണുത്തു ഉപയോഗിക്കുക.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post