ബ്രെഡ് സമൂസ 
By : Shameema Ismail
ചിക്കൻ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു വേവിക്കുക. എന്നിട് അത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക.... 
സമൂസക് തയാറാകുന്ന പോലെ സവാള വാട്ടുക അതിലേക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ് add ചെയ്യാ chilliyum വേപ്പിൻ ഇലയും... ഗരമസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് add ചെയ്യുക 
ബ്രെഡ് ഒന്ന് ആവിയിൽ വാട്ടുക അതിലേക് തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ട് വെക്കുക മടക്കി അരിക് മൈദാ കൊണ്ടോ മുട്ട കൊണ്ടോ ഒട്ടിക്കാo... 
അത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ പൊതി യുക ഒരു പാനിൽ oil ഒഴിച്ച പൊരിചെടുകാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post