കസ്റ്റർഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡ്ഡിംഗ് 
By : Ummu Fathima
First ലെയർ
ഞാൻ ആരോറൂട്ട് Biscuta എടുത്തേ പുഡ്ഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് നിരത്തി കോഫി ഉണ്ടാക്കി ചൂടാറിയ ശേഷം ബിസ്‌ക്കറ്റിനു മോളിൽ ഒയ്‌ക്കുക ഇത് ഫ്രഡ്‌ജിൽ സെറ്റാവാൻ വെക്കുക
സെക്കന്റ് ലയർ
അര ലിറ്റർ പാൽ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും കൊർച് മിൽക്‌മൈഡും ചേർത്തു തിളപ്പിക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇച്ചിരി തണുത്ത പാലിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചു നന്നായി കുറുക്കി എടുക്കുക ഇത് ചൂടറിയെയിന് ശേഷം ബിസ്ക്കറ്റ് ലയേറിനു മുകളിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്നടിച്ചതിനു ശേഷം ഒഴിക്കുക ഇത് സെറ്റാവാൻ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റവും
മുകളിൽ കാരമേൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒഴിക്കുക ബദാം പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കില് ഒന്നൂടി റിച്ചാവും entadthillathond ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിയാ യൂസ് ചെയ്തേ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തു ചെയ്തു നോക്കണേ ഈസി പീസി പുഡ്ഡിംഗ് റെഡി

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post