പയറില തോരൻ
By : Minu Pratheesh
പയറില കഴുകി അരിഞ്ഞു അതിൽ അല്പം ഉപ്പ്‌ ചേർത്ത് തിരുമ്മി ചാറു പിഴിഞ്ഞു കളയണം. പച്ചമുളകും, ഉള്ളിയും ചെറുതായി അരിയണം. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ചു കടുകിട്ടു പൊട്ടുബോൾ പച്ചമുളകും, ഉള്ളിയും ഇട്ടു വഴറ്റണം. ഉള്ളി ചുവന്നു വരുമ്പോൾ ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് ഇളക്കി പിഴിഞ്ഞു എടുത്ത പയറിലയും മഞ്ഞളും പാകത്തിനുപ്പും ചേർത്തിളക്കി മൂടിവെച്ചു ചെറുതീയിൽ വേവിക്കുക. വെന്തു കഴിയുമ്പോൾ മൂടി തുറന്നു വെച്ച് ഉലർത്തി എടുക്കുക.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post